Huisregels

Betaling logopedisch aanvangsbilan

Het aanvangsbilan wordt onmiddellijk gepast cash of met bankapp betaald. Het bedraagt €42,75 per begonnen 30 minuten. 

Betaling logopedische sessies

De sessies worden maandelijks via overschrijving  betaald. De betaling dient te gebeuren binnen de 8 werkdagen na ontvangst van het overschrijvingsformulier.
Bij wanbetaling worden de sessies tijdelijk geannuleerd totdat de betalingen in orde gebracht zijn.

Annulatie logopedische sessie

Wanneer een logopedische sessie niet kan doorgaan, dient deze 24 uur op voorhand geannuleerd te worden (dit kan via bellen, sms, e-mail), anders wordt de sessie alsnog aangerekend.