Logopedie in het algemeen

De logopedist houdt zich bezig met de preventie, het onderzoek en de behandeling van stoornissen en beperkingen op het gebied van spraak, taal, stem en gehoor. Logopedisten zorgen ook voor oudercursussen in groep of individuele ouderbegeleiding.

Voor wie is logopedie wenselijk? 

Created with Sketch.

Kinderen met moeilijkheden of stoornissen bij spreken, stemgebruik, lezen, rekenen en algemeen taalgebruik zijn gebaat bij hulp van een logopedist. Deze problemen kunnen zich bijvoorbeeld uiten door heesheid, onvloeiend spreken, eentonig of heel snel praten. Daardoor wijken ze vaak af van de normale spraak- en taalontwikkeling van leeftijdsgenoten. Dit kan ook te maken hebben met gebitsafwijkingen (orthodontie) of met hun afkomst uit een familie met spraak- en taalstoornissen. 

Ook bepaalde adolescenten, volwassenen en senioren kunnen de hulp van een logopedist gebruiken. Concreet gaat het om mensen die stotteren, gehoorstoornissen hebben of snel en onverstaanbaar spreken. Bovendien wettigen ook chronische heesheid, stemklachten, spraak- en taalmoeilijkheden (bijvoorbeeld na trauma, trombose, embolie, hersenbloeding, …) de doorverwijzing naar een logopedist. 

Hoe belangrijk is een logopedist?

Created with Sketch.

Het belang van logopedie is nauwelijks te onderschatten in onze huidige communicatiemaatschappij. Vanuit de expertise om de specifieke stoornissen te behandelen en op te lossen, levert de logopedist een significante bijdrage aan het optimaliseren van het communicatievermogen van de patiënt. Op die manier helpt ze ook het zelfvertrouwen van de patiënt gevoelig te verhogen, zeker als die omwille van zijn stoornis door anderen wordt/werd gepest. Als gevolg van de toenemende vergrijzing van de bevolking, zal de nood aan logopedische behandelingen alleen maar toenemen.