Hoe opstarten?

Een professionele logopedische aanpak vertrekt bij een nauwkeurig onderzoek van de patiënt, aan de hand van een anamnesegesprek en testresultaten. Op basis van de diagnose stelt de logopedist een behandeling met therapieplan voor. Gedurende de behandelingsperiode evalueert de logopedist de progressie van de patiënt, rekening houdend met de parameters van het aanvangsbilan. Dit laat toe het therapieplan, indien nodig, bij te sturen. Aan het eind van de behandeling worden de verschillende modaliteiten beoordeeld. Concreet betekent dit dus dat je de volgende stappen moet ondernemen:

 

  1. Neem contact met me op via e-mail of telefoon om het probleem kort uit te leggen. Je krijgt uitleg over de werking en de nodige doktersattesten.
  2. Contacteer specialist/huisarts en vraag een voorschrift voor een aanvangsbilan/evolutiebilan voor logopedie.
  3. Maak afspraak met me voor de bilanzitting (neem het voorschrift van specialist/huisarts mee). Je komt naar de afspraak en brengt het attest en eventuele andere belangrijke gegevens mee. Tijdens de eerste afspraak wordt de anamnese en de logopedische testing gedaan (in sommige gevallen zal er meer dan één sessie nodig zijn om de testing af te ronden). Er wordt gevraagd om de eerste sessie gepast cash of met de BankApp 
  4. Ik maak een logopedisch verslag op en voer een adviesgesprek, waarin de resultaten besproken worden en advies gegeven wordt.
  5. Contacteer specialist/arts en vraag een voorschrift voor logopedische therapie (neem het verslag van de logopediste mee), indien logopedie nodig blijkt.
  6. Bezorg me het voorschrift voor de logopedische therapie, zodat ik een aanvraagformulier voor het RIZIV  kan opstellen.
  7. Breng de originele exemplaren van de voorschriften voor het bilan en voor de therapie + het logopedisch verslag + het aanvraagformulier (voorzien van datum, uw handtekening en klevertje ziekenfonds) binnen bij uw ziekenfonds.
  8. Naar wens kan er nu reeds met de logopedische therapie gestart worden. U kan ook het antwoord van het ziekenfonds afwachten vooraleer de therapie aan te vangen.