Stoornissen

Een lijst van de stoornissen die ik behandel


Taalproblemen

Created with Sketch.

Bij kinderen:

 • vertraagde taalontwikkeling
 • verstoorde taalontwikkeling (ontwikkelingsdysfasie)
 • ten gevolge van meertaligheid

Bij volwassenen:

 • ten gevolge van een hersenletsel (afasie)
 • ten gevolge van een ziekte (dementie, tumor, …)


Leerproblemen

Created with Sketch.
 • Kleuterschool: voorschoolse basisvoorwaarden
 • Lagere school en secundair onderwijs: dyslexie(problemen met lezen), dysorthografie (spellingstoornis) en dyscalculie (rekenstoornis)

Spraakstoornissen

Created with Sketch.

Bij kinderen:

 • vertraagde spraakontwikkeling
 • bepaalde klanken niet of niet correct uitspreken (lispelen, t-k-wisseling, …)

Bij volwassenen:

 • bepaalde klanken niet of niet correct uitspreken
 • optimaliseren van de spraak bij beroepssprekers
 • bij studenten in het kader van hun opleiding
 • ten gevolge van een hersenletsel 
 • ten gevolge van een ziekte (ziekte van Parkinson, multiple sclerose, tumor, …)

Oromyofunctionele stoornissen

Created with Sketch.

Bij kinderen:

 • ten gevolge van afwijkend afwijkend mondgedrag (duim- of fopspeenzuigen, mondademen, tongpersen, in het kader van een orthodontische behandeling, …)

Bij volwassenen:

 • ten gevolge van een gebitsprothese


Dysfonie (stoornissen in de stemfunctie)

Created with Sketch.

Bij kinderen:

 • op basis van organische of functionele problemen

Bij volwassenen: 

 • op basis van organische of functionele problemen
 • optimaliseren van de spreekstem